1e prijs en opdracht

Restauratie en herbestemming Predikherenklooster Mechelen
stadsbibliotheek Mechelen

2012