Cadix Va Street

Campus Cadix Oudbouw VVA

Van Averbekegebouw, restauratie, transformatie en uitbreiding

De monumentale scholengroep gebouwd in 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke is een gevarieerd gebouwencomplex dat is opgevat als een samengesteld kloostercomplex met drie binnenhoven en duidelijk vormgegeven hiërarchieën. Bij het oorspronkelijke ontwerp speelden zowel algemeen geldende opvattingen over onderwijs en pedagogie als verschillende stijlvoorkeuren een rol. In een eclectische compositie staan daarom verschillende gevelcomposities, plattegrondtypes, dakvormen en binnenkoeren naast elkaar. Hiermee worden ook verschillende pedagogische opvattingen naast elkaar geplaatst. Het pedagogische concept van het gebouw als school en de stilistische ontwikkeling van de architectuur tussen ca. 1900- 1930 lopen dus parallel waarbij referenties naar de architectuur van het Engelse Woonhuis tot de architectuur van Berlage zorgen voor een gebouwencomplex met verschillende gezichten. 

locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp:2009-2012
herontwerp:2015- 2017
uitvoering:vanaf 2017
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep 1726, wedstrijdinzending als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
opdrachtgever:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
restauratieadvies:Callebaut Architecten
advies inrichting buitenruimten, tuinontwerp:Atelier Arne Deruyter
Cadix Intro Axo Va
Cadix Va Old Pic
Cadix Va Old Pic3
Cadix Va Old Pic4
Cadix Va Old Pic1
Cadix Va Old Pic5
Cadix Va Old Pic2
Cadix Va Old Pic6
Cadix Va Diagram Demolition
Cadix Va Diagram Original
Cadix Va Diagram New

typologie: klooster, kazerne, paleis

Het gebouwencomplex is voor drie afzonderlijke scholen ontworpen, de stedelijke jongensschool, de stedelijke meisjesschool en een kleuterschool of Kindergarten. 
Ondanks hun ogenschijnlijke gelijkvormigheid vertonen de Kindergarten en de twee lage scholen fundamentele typologische, programmatische en architecturale verschillen. In het project zijn functionalistische klassengebouwen gecombineerd met de klooster-achtige ruimtelijkheid van de centraal gelegen kleuterschool en een ingehouden eclectische architectuurtaal die het geheel als paleis-achtige vesting in de arbeiders- en havenwijk het Eilandje positioneert. 

Cadix Va Old Entrance
Cadix Va Old Bikes
Cadix Va Old Courtyard
Cadix Va Old Garden Facade
Cadix Va Old Garden
Cadix Va Old Historic Corrdior
Cadix Va Old Classroom
Cadix Va Old Attics
Cadix Va Old Attics Painting
huidige situatie
Cadix Va Plan Bg
Cadix Va Plan 1V
Cadix Va Plan 2V
Cadix Va Plan 3V
plattegronden
Cadix Va Garden1

De binnenhoven: ruimte voor spel, groen en nieuwe ruimtelijkheid

Het niveau van de koeren wordt gedeeltelijk verlaagd, de bestaande pergola wordt aangepast en er worden twee laagbouwvolumes toegevoegd met aanvullende ruimten voor de school.

In de noordelijke koer zijn multifunctionele ruimten voorzien en een bij de grootte en het karakter van de school passende genereuze en uitnodigende inkom- en tentoonstellingshal. In de zuidelijke koer worden de kapsalons ondergebracht.
Beide nieuwbouwvolumes zijn op de koeren gericht waardoor de thans ontbrekende
relatie tussen de school en de buitenruimte wordt versterkt.

Cadix Va Garden
Cadix Va Sas
Cadix Va Entrance1
Cadix Va Entrance
Cadix Va Pavillion

De architectuur van de nieuwbouwvolumes is eenvoudig, licht en eigentijds. De slanke stalen kolommen refereren aan de oorspronkelijke pergola’s.
De volumetrie sluit aan bij de verschillende bestaande gevelbelijningen en dakvlakken. Het dak wordt deels uitgevoerd als toegankelijk terras.

Cadix Va Palette Tile
Cadix Va Gang Garden

restauratie: onderzoek, waardestelling en herinterpretatie

De plannen voor de restauratie en uitbreiding van de scholengroep zijn in samenspraak met Onroerend Erfgoed Provincie Antwerpen en monumentenzorg stad Antwerpen ontwikkeld.
De voorgenomen ingrepen zijn gebaseerd op een grondige analyse en waardestelling van de bestaande architectuur.

In het interieur wordt een ‘historisch parcours’ aangelegd waarbij de belangrijkste ruimten, met name de pandgang rondom de centrale binnentuin zorgvuldig en tot in het detail conform het origineel wordt gerestaureerd. Het interieur van de lokalen wordt met respect voor het oorspronkelijke ontwerp aangepast aan huidige technische eisen. 

Cadix Va Palette
Cadix Va Wall
Cadix Va Palette Stair
Cadix Va Palette Door
Cadix Va Section Long Pavillion
Cadix Va Section Long Classroom
Cadix Va Section Short Pavillion1
Cadix Va Section Short Pavillion
doorsneden

De bestaande gebouwen worden volledig gerenoveerd waarbij niet originele elementen worden verwijderd en vervangen door hoogwaardige elementen conform het oorspronkelijke ontwerp. Dit geldt met name voor de behandeling van de bedaking en de gevels en voor de collectieve ruimten in het interieur (gangen, traphallen, auditorium, binnentuin). De gevels worden gereinigd, beschadigingen worden hersteld, het niet originele schrijnwerk wordt vervangen. De niet originele dakkapellen worden verwijderd en vervangen door nieuwe dakkapellen met een eigentijdse vormgeving.

Cadix Va Gang Staircase
Cadix Va Gang 101
Cadix Va Gang 301
Cadix Va Gang 201

Om aan de technische, ruimtelijke en atmosferische noden van de school te kunnen voldoen worden zowel in de voorbouw aan de Napelsstraat (blok D en F) als in de achterbouw (in de blokken A en C) nieuwe traphallen en liften toegevoegd. Hiernaast worden de noordelijke en zuidelijke koeren toegankelijk gemaakt voor de brandweer en ruimtelijk aangepast.

Cadix Va Class Green1
Cadix Va Class Green2
Cadix Va Class Green3
Cadix Va Class Pink3
Cadix Va Class Pink1
Cadix Va Class Pink2