Cadix Intro Bird Eye

Campus Cadix

Binnenstedelijke scholencampus voor kunstzinnige en technische vakken, middelbaar onderwijs (SL)

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave. Het gaat om de integratie van twee middelbare scholen (Stedelijke Lycea) en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen worden verdeeld over een groot nieuwbouwblok en ver-schillende bestaande, monumentale gebouwen, die worden samengevoegd, gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.

locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp:2009-2017
uitvoering:vanaf 2017
prijsvraag:Open Oproep n.1726, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgevers:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
restauratieadvies:Callebaut Architecten Gent
ontwerp binnentuinen:Atelier Arne Deruyter
fotografie:Luuk Kramer
Cadix Intro Axo
Cadix Intro Axo Va
Cadix Intro Axo Nkd
Cadix Intro Axo Cad

De scholencampus bestaat uit:

1. Bij het masterplan behoort een woningbouwblok waarvan de massaopbouw en typologie zijn ontworpen samen met de school, als onderdeel van een geïntegreerde prijsvraaginzending en een uitgebreide vervolgstudie. De woningen worden door derden ontwikkeld en verder uitgewerkt.

2. Een nieuwbouwblok, gelegen op een na sloop van een bestaand schoolgebouw vrijgekomen locatie aan het Kempisch Dok Westkaai.


3. De voormalige CAD-loodsen uit 1938, eveneens een beschermd monument van Van Averbeke (één van de loodsen behoudt haar oorspronkelijke functie als aanwervingslokaal voor havenarbeiders)

4. Het monumentale, historische schoolgebouw uit 1927 van voormalig stadsarchitect Van Averbeke, gelegen aan de Cadixstraat, de Rigastraat en de Napelsstraat, bestaande uit meerdere bouwblokken en een drietal binnenhoven. De school wordt in samenspraak met monumentenzorg grondig gerestaureerd en aangepast aan het huidige gebruik. Hiervoor worden naast nieuwe liften en trappenhuizen twee paviljoens in de binnenhoven toegevoegd en de thans ongebruikte zolders tot hoogwaardige werkruimten verbouwd.


Cadix Intro Model
Cadix Intro Inplanting

inplanting

De scholencampus Cadix wordt gebruikt door een ambachtsschool (SL Technieken) en een grote kunstopleiding (SL Cadix). Het onderwijs in beide scholen is uitgesproken praktijkgericht, met vakken die variëren van lassen en houtzagen tot fotografie en vrije kunst. Doel van de nieuwe school is het deze verscheidenheid optimaal te accommoderen en waar mogelijk aan de buitenwereld te tonen.

Cadix Intro Street

SL Technieken wordt integraal ondergebracht in het nieuwbouwvolume waarvan het beeld refereert aan het industriële verleden van het Eilandje. Voor het klassikale theorieonderwijs beschikt de school over generieke lokalen die apart of in clusters kunnen worden gebruikt. Het voorliggende concept gaat uit van een flexibele verdeling van gesloten lokalen en open werkplaatsen.

De kunstschool wordt verdeeld over oud- en nieuwbouw, met grote atelierruimten onder het dak van het nieuwboublok en verschillende lokalen in de gerestaureerde gebouwen. Binnen- en buitenruimten zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan. Hiernaast zijn er bijzondere ruimten op de zolders, er zijn dakterrassen, binnentuinen en representatieve zalen. De kunstschool is hiermee veelmeer een school waarin niet alleen geleerd maar ook geleefd wordt. Het sociale centrum van de school is de kantine en de open speelplaats die samen met de grote gymzaal in de havenloodsen worden ondergebracht.

Cadix Intro Bird Eye