Project naam
Project info

Het Predikheren
bibliotheek in barokke muren

Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan het gebouw heeft achtergelaten. Het gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg en veranderde geleidelijk in een indrukwekkende ruïne. In 2010 besloot de stad Mechelen het monumentale pand te restaureren en in te richten als openbare bibliotheek. In het kader van de Open Oproep werd er een internationale architectenprijsvraag uitgeschreven die door ons team werd gewonnen.

Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het centrum, samen met een nieuw park, nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-museum.

Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen van het bestaande gebouw. De ruimten die de bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande gebouw inpassen zonder dat ingrijpende veranderingen in de structuur nodig zijn. Het installatieconcept en de manier van restaureren, renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd.

19268 45
locatie:Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp:2011-2015
uitvoering:2015-2019, door de THV Korteknie Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | Callebaut Architecten
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep 2213, samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect:Callebaut Architecten
bouwkunding advies:Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever:Stad Mechelen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
aannemer:Renotec (dak- en gevelrestauratie), Monument (interieur)
fotografie:Luuk Kramer
awards:ARC19, Interieur-award
publicatie:boekpublicatie Het Predikheren, uitgegeven door Public Space, www.publicspace.be, verschenen december 2019

Campus Cadix
Campus Cadix

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave met een lange voorgeschiedenis. Het project is vanaf 2017 in fases uitgevoerd en vanaf 2022 volledig in gebruik genomen. Het gaat om de integratie van twee middelbare scholen en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen zijn verdeeld over een groot nieuwbouwblok en verschillende bestaande, monumentale gebouwen, allen ontworpen door Emiel van Averbeke. De voormalige lage school met kindertuin uit 1927 en het voormalige 'aanwervingslokaal voor havenarbeiders' uit 1938 oftewel de 'CAD-loodsen' vormen het hart van de ontwikkeling. Ze zijn gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.

Cadix Intro Bird Eye
locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp:2009-2017
uitvoering:2017- 2022
prijsvraag:Open Oproep n.1726, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgevers:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
aannemer:Strabag (NKD, 2 CAD-loodsen, VVA) / Groep Monument (Kot/3e Cad-loods)
installatieadvies:RCR Herent
restauratieadvies:Callebaut Architecten Gent
ontwerp binnentuinen:Atelier Arne Deruyter
fotografie:Luuk Kramer, Karin Borghouts
illustraties wedstrijd:team KSA, met bijzondere dank aan Moritz Bernoully en Arne Weiss

Campus Cadix Oudbouw VVA
Campus Cadix Oudbouw VVA

De monumentale scholengroep gebouwd in 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke is een gevarieerd gebouwencomplex dat is opgevat als een samengesteld kloostercomplex met drie binnenhoven en duidelijk vormgegeven hiërarchieën. Bij het oorspronkelijke ontwerp speelden zowel algemeen geldende opvattingen over onderwijs en pedagogie als verschillende stijlvoorkeuren een rol. In een eclectische compositie staan daarom verschillende gevelcomposities, plattegrondtypes, dakvormen en binnenkoeren naast elkaar. Hiermee worden ook verschillende pedagogische opvattingen naast elkaar geplaatst. Het pedagogische concept van het gebouw als school en de stilistische ontwikkeling van de architectuur tussen ca. 1900- 1930 lopen dus parallel waarbij referenties naar de architectuur van het Engelse Woonhuis tot de architectuur van Berlage zorgen voor een gebouwencomplex met verschillende gezichten.

Web Ksa Campus Cadix Vva 9 Maurice Tjon Atham
locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp:2009-2012
herontwerp:2015- 2017
uitvoering:2020- 2022
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep 1726, wedstrijdinzending als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
opdrachtgever:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
restauratieadvies:Callebaut Architecten
advies inrichting buitenruimten, tuinontwerp:Atelier Arne Deruyter
aannemer:Strabag

Campus Cadix Nieuwbouw NKD
schoolfabriek

Het nieuwbouwblok vervangt een bestaand havengebouw en krijgt het karakter van een fabrieksgebouw met grote open ruimten. Het beeld van de nieuwbouw refereert architectonisch aan het industriële verleden van het Eilandje. Het materiaal- en kleurgebruik sluit aan bij de directe omgeving: op het Eilandje domineerden tot voor kort schippershuizen het beeld, met de voor hen kenmerkende kleurstelling in wit en okergeel en de typische ornamentiek van geglazuurde stenen. Ook voor de nieuwbouw worden okerkleurige en witte bakstenen toegepast, met accenten en ornamenten van geglazuurde stenen in eveneens okergele en witte tinten.

Cadix J7 A8148
locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
wedstrijd:1e prijs Open Oproep 1726, 2010 als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
1e ontwerp:2009-2011
2e ontwerp:2015- 2017
uitvoering:vanaf 2017
opgeleverd:2019
opdrachtgevers:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
ontwerp binnentuinen:Atelier Arne Deruyter
aannemer:Strabag
foto's:Luuk Kramer

Campus Cadix CAD/KOT
Campus Cadix

De oorspronkelijke bouwaanvraagtekeningen van het aanwervingslokaal voor havenarbeiders dateren uit 1938. De Cad-loodsen zijn ontworpen door de toenmalige stadsbouwmeester Emiel van Averbeke, die tien jaar eerder de naburige scholengroep had gebouwd en zijn op 5 februari 1940 in gebruik genomen. Het eenlaagse hallencomplex bestaat uit vier loodsen met zadeldak die onderling in open verbinding met elkaar stonden. Hier kwamen havenarbeiders in grote groepen bij elkaar. Loopbruggen zorgden voor overzicht en controle.

Cad Courtyard 1 Render
locatie:Kempisch Dok Westkaai, Eilandje, Antwerpen
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep 1726 2009-2010, in samenwerking met Hildundk Architekten
1e ontwerp:2011- 2012
2e ontwerp:2015- 2017
bouwheer:AG Realestate Scholen van Morgen (hal 1+ 2); SO Antwerpen (3e loods, drukkerij) ,
aannemer:Strabag (hal 1+ 2), Monument (hal 3)
studiebureau stabiliteit:ABT Antwerpen (hal 1+ 2); H4D, Jaap Dijks (3e loods, drukkerij)
studiebureau technieken:RCR (hal 1+ 2); Adviesbureau vd Weele met AACO, Peter van Orshoven (3e loods, drukkerij)
fotografie:Maurice Tjon A Tham, Luuk Kramer, Karin Borghouts

Stedelijk Lyceum Lakbors
stadje in de stad

In een binnenterrein achter de Lakborslei in Deurne bouwen we een grote nieuwe school. Op het eerste gezicht lijkt de krappe en vreemd gevormde kavel te klein en beperkt voor de ambitieuze opdracht. Toch biedt de beschutte ligging verrassende mogelijkheden voor een groene en huiselijke leer- en leefomgeving.

Lakbors Entrance
locatie:Antwerpen Deurne
wedstrijd:2016 (1e prijs), wedstrijdpool stad Antwerpen
bouwheer:SO Antwerpen met AG Vespa
ingenieur stabiliteit:Util Brussel
ingenieur technieken:Ingenium Brugge
installatietechnisch adviseur wedstrijdfase :JanPiet vd Weele

jeugdvoorziening Everaertsstraat Antwerpen
bouwblok voor de jeugd

Hoe toveren we een volgebouwd binnenterrein in een dichtbevolkte wijk om in een leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren van totaal verschillende achtergronden? Hoe bouwen we er een school die huiselijk, stoer en veelzijdig is en die uitnodigt tot toe-eigening en initiatief? En hoe zorgen we dat binnen- en buitenruimten ondanks alle beperkingen ruim, groen en inspirerend aanvoelen?


Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft behoefte aan aanvullende capaciteit in de scholen in haar stadswijken. De stad schreef daarom een prijsvraag uit voor een nieuwe jeugdvoorziening voor jonge kinderen en jeugdgroepen in Antwerpen Noord. De bouwlocatie is een binnenterrein dat reeds deels door de scholengroep wordt gebruikt. Voor het ontwerp maken we gebruik van enkele bestaande panden waaronder twee monumentale ateliergebouwen en hebben na de afbraak van enkele minder waardevolle panden beperkte ruimte voor nieuwbouw. 

Everaert Collage Uit Pergola
locatie:Antwerp BE
status:wedstrijdontwerp,1e prijs
jaar:2017
adviseur installaties en duurzaamheid:JanPiet vd Weele
illustraties:Rotraut Susanne Berner